Anasayfaİletişim
  
English
ERMENİ SORUNU: TEMEL BİLGİ VE BELGELER

Ermeni Sorununun tüm yönlerini inceleyen kitap

 

ERMENİ SORUNU: TEMEL BİLGİ VE BELGELER

Yayımlandı

440 sayfalık kitapta Ermeni Sorununun tarihsel, uluslararası, hukuksal, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını, ayrıca Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ve Karabağ Sorununu inceleyen yazılar bulunuyor. Kitap, yabancı parlamento kararları dahil, konuya ilişkin 71 belgenin tam metnini ve 6 haritayı içeriyor.

Derleyen:

Ömer Engin LÜTEM

---------------------------------------------------------------------

 


İÇİNDEKİLER

 


GİRİŞ      
Ömer Engin LÜTEM


I - ERMENİ SORUNUNUN TARİHSEL BOYUTU 

1.Ermeni Sorununa Giriş: Başlangıçtan Lozan Antlaşması’na Kadar
  Mustafa Serdar PALABIYIK

2.Lozan Barış Antlaşması ve Ermeni Sorunu
  Gündüz AKTAN

3.Lozan’dan Sonra Ermeni Sorunu
  Ömer Engin LÜTEM

4.İlgili Okumalar      

- Bırakınız Tarihçiler Karar Versin            
  Justin MCCARTHY       

- Ermeni İsyanları ve Osmanlılar
  Justin MCCARTHY


II – ERMENİ SORUNUNUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUTU

1.Günümüzde Ermeni Sorunu
  Ömer Engin LÜTEM

2.Ermeni Sorunun Olası Gelişmeleri
  Ömer Engin LÜTEM


III – ERMENİ SORUNUNUN HUKUKSAL BOYUTU

1.Devletler Hukukuna Göre Ermeni Sorunu
  Gündüz AKTAN

2.Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Sorunu ve 1915 Olaylar?
  Sadi ÇAYCI


IV – ERMENİ SORUNUNUN PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK YÖNÜ

1.Ermeni Sorununun (Gözden Kaçan) Psikolojik Boyutu
  Erol GÖKA
   
2.Psikoloji ve Psikanaliz Penceresinden Türk-Ermeni Meselesi:
  Mağduriyet Psikolojisi ve Büyük-Grup Kimliğinin Etkisi
  Sevinç GÖRAL ALKAN

3.Avrupa’da Irkçılığın Kökenleri
  Gündüz AKTAN 


V – TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN ERMENİSTAN İLE SORUNLARI

1.Türkiye- Ermenistan İlişkileri (1918-2007)
  Mustafa Serdar PALABIYIK

2.Karabağ Sorunu
  Ömer Engin LÜTEM 


EKLER

A - BELGELER

Belge No: 1: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni isyanlarının listesi.
Belge No: 2: Sevr Antlaşması’nın Ermenistan’ın kurulması, Azınlıkların Korunması ve Savaş Suçlarının Cezalandırılmasına Dair maddeleri.
Belge No: 3: Kars Antlaşması.
Belge No: 4: Lozan Antlaşması’nın Ermenileri de İlgilendiren Bazı Maddeleri.
Belge No: 5: Lozan Antlaşması’na Ek Genel Affa İlişkin Bildiri ve Protokol.
Belge No: 6: Ermeni Teröristlerce Şehit Edilen Kamu Görevlileri ve Aile Fertleri.
Belge No: 7: Ermeni Terörünün Neden Olduğu Ölüm, Yaralama ve Rehin Alma Olaylarının Ülkelere Göre Dağılımı
Belge No: 8: Avrupa Parlamentosu Kararı - 18 Haziran 1987. (İngilizce)
Belge No: 9: Uruguay Senatosu ve Temsilciler Meclisi Kararı - 20 Nisan 1965.(İngilizce)
Belge No: 10: Uruguay Yasası - 26 Mart 2004. (İngilizce)
Belge No: 11: Kıbrıs Temsilciler Meclisi Karar? - 29 Nisan 1982. (İngilizce)
Belge No: 12: Arjantin Senatosu Kararı - 5 Mayıs 1993. (İngilizce)
Belge No: 13: Arjantin Senatosu Kararı - 20 Ağustos 2003. (İngilizce)
Belge No: 14: Arjantin Yasası - 18 Mart 2004.
Belge No: 15: Arjantin Yasası - 31 Mart 2004. (İngilizce)
Belge No: 16: Arjantin Senatosu Kararı - 20 Nisan 2005.
Belge No: 17: Arjantin Senatosu Özel Bildirisi - 19 Nisan 2006.
Belge No: 18: Arjantin Yasası - 15 Ocak 2007.
Belge No: 19: Rusya Duma’sı Kararı - 14 Nisan 1995. (İngilizce)
Belge No: 20: Kanada Avam Kamarası Kararı - 23 Nisan 1996. (İngilizce)
Belge No: 21: Kanada Senatosu Kararı - 13 Haziran 2002. (İngilizce)
Belge No: 22: Kanada Avam Kamarası Kararı - 21 Nisan 2004. (İngilizce)
Belge No: 23: Yunan Parlamentosu Kanunu - 25 Nisan 1996. (İngilizce)
Belge No: 24: Lübnan Parlamentosu Kararı - 3 Nisan 1997. (İngilizce)
Belge No: 25: Lübnan Parlamentosu Kararı - 11 Mayıs 2000. (İngilizce)
Belge No: 26: Belçika Senatosu Kararı - 26 Mart 1998. (İngilizce)
Belge No: 27: İtalyan Meclisi Kararı - 16 Kasım 2000. (İngilizce)
Belge No: 28: Vatikan: Papa Jean-Paul II ile Ermeni Katogigosu Karekin II’nin Ortak Bildirisi - 10 Kasım 2000. (İngilizce)
Belge No: 29: Vatikan: Papa Jean-Paul II ile Ermeni Katogigosu Karekin II’nin Ortak Bildirisi - 27 Eylül 2001. (İngilizce)
Belge No: 30: Fransız Meclisi Kanun Tasarısı - 29 Mayıs 1998. (İngilizce)
Belge No: 31: Fransız Senatosu Kanun Tasarısı - 7 Kasım 2000. (İngilizce)
Belge No: 32: Fransız Yasası - 29 Ocak 2001. (İngilizce)
Belge No: 33: İsviçre Milli Konseyi Kararı - 16 Aralık 2003. (Fransızca)
Belge No: 34: Slovakya Parlamentosu Kararı - 30 Kasım 2004.
Belge No: 35: Hollanda Parlamentosu Kararı - 21 Aralık 2004. (İngilizce)
Belge No: 36: Polonya Parlamentosu Kararı - 19 Nisan 2005. (İngilizce)
Belge No: 37: Almanya Federal Meclisi Kararı - 15 Haziran 2005.
Belge No: 38: Venezüella Parlamentosu Kararı - 14 Temmuz 2005. (İngilizce)
Belge No: 39: Litvanya Parlamentosu Kararı - 15 Aralık 2005. (İngilizce)
Belge No: 40: ABD Temsilciler Meclisi Ortak Kararı 148 - 9 Nisan 1975. (İngilizce)
Belge No: 41: ABD Temsilciler Meclisi Ortak Kararı 247 - 10 Eylül 1984. (İngilizce)
Belge No: 42: ABD Temsilciler Meclisi Kararı 3540 - 11 Haziran 1996. (İngilizce)
Belge No: 43: Jimmy Carter’ın Beyanı - 16 Mayıs 1978. (İngilizce)
Belge No: 44: Ronald Reagan’ın Beyanı - 22 Nisan 1981. (İngilizce)
Belge No: 45: George Bush’un Beyanı - 20 Nisan 1990. (İngilizce)
Belge No: 46: Bill Clinton’un Beyanı - 24 Nisan 1994. (İngilizce)
Belge No: 47: Bill Clinton’un Beyanı - 23 Nisan 1995. (İngilizce)
Belge No: 48: Bill Clinton’un Beyanı - 24 Nisan 1996. (İngilizce)
Belge No: 49: Bill Clinton’un Beyanı - 22 Nisan 1997. (İngilizce)
Belge No: 50: Bill Clinton’un Beyanı - 24 Nisan 1998. (İngilizce)
Belge No: 51: Bill Clinton’un Beyanı - 19 Nisan 1999. (İngilizce)
Belge No: 52: Bill Clinton’un Beyanı - 24 Nisan 2000. (İngilizce)
Belge No: 53: George W. Bush’un Beyanı - 24 Nisan 2001. (İngilizce)
Belge No: 54: George W. Bush’un Beyanı - 24 Nisan 2002. (İngilizce)
Belge No: 55: George W. Bush’un Beyanı - 24 Nisan 2003. (İngilizce)
Belge No: 56: George W. Bush’un Beyanı - 24 Nisan 2004. (İngilizce)
Belge No: 57: George W. Bush’un Beyanı - 24 Nisan 2005. (İngilizce)
Belge No: 58: George W. Bush’un Beyanı - 24 Nisan 2006. (İngilizce)
Belge No: 59: George W. Bush’un Beyanı - 24 Nisan 2007. (İngilizce)
Belge No: 60: BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1948. (İngilizce)
Belge No: 61: Nuremberg Mahkemesi’nin Kurucu Anlaşması ve Mahkemenin Kararına Göre Uluslararası Hukuk İlkeleri. (İngilizce)
Belge No: 62: Soykırım Suçu ile ilgili BM Genel Kurul Kararı 96 (I), 55. Oturum 11 Aralık 1946. (İngilizce)
Belge No: 63: Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsü, ilk 12 madde. (İngilizce)
Belge No: 64: Müslüman Ölümleri ve Sürgünlerine ilişkin Tablo.
Belge No: 65: BM Savaş Suçlarına ve İnsanlığa Karşı Suçlara Zaman Aşımının Uygulanmamasına İlişkin Sözleşme. (İngilizce)
Belge No: 66: Karabağ - BM Güvenlik Konseyi’nin 822 Sayılı Kararı. (İngilizce)
Belge No: 67: Karabağ - BM Güvenlik Konseyi’nin 853 Sayılı Kararı. (İngilizce)
Belge No: 68: Karabağ - BM Güvenlik Konseyi’nin 874 Sayılı Kararı. (İngilizce)
Belge No: 69: Karabağ - BM Güvenlik Konseyi’nin 884 Sayılı Kararı. (İngilizce)
Belge No: 70: Karabağ - Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin 1416 Sayılı Kararı. (İngilizce)
Belge No: 71: Karabağ - İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları’nın 9/33-P Sayılı Kararı. (İngilizce)

B - HAR?TALAR

Harita 1: Sykes-Picot Antlaşmasına Göre Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması.
Harita 2: 1919 Paris Barış Antlaşması Görüşmelerinde Ermenilerin Toprak Talepleri.
Harita 3: Sevr Antlaşması’na Göre Ermenistan’a Verilecek Türk Topraklar?.
Harita 4: 1945 Yılında Sovyetler Birliği’nin Türkiye’de Toprak Talepleri.
Harita 5: Karabağ Bölgesi.
Harita 6: Karabağ Dahil, Ermeni İşgali Altındaki Azerbaycan Toprakları.